Współpraca

PROJEKT KOMPLEKSOWY

* indywidualna wycena zawsze dostosowana do metrażu i okoliczności

PROJEKT
Z NADZOREM

* indywidualna wycena zawsze dostosowana do metrażu i okoliczności

PROJEKT KOMPLEKSOWY
DO 20 m2

* przy projektach do 20 m2 należy doliczyć 1000 PLN kwoty dodatkowej.

ETAP I:
Inwentaryzacja (pomiar) pomieszczeń oraz dokumentacja fotograficzna. Wywiad z klientem na temat oczekiwań względem projektowanego wnętrza, analiza potrzeb funkcjonalnych oraz upodobań estetycznych Klienta.

ETAP II:
Projekt koncepcyjny aranżacji wnętrza (rzut pomieszczeń z góry, rozmieszczenie układu funkcjonalnego, rozmieszczenie punktów oświetleniowych, dobór kolorystyki i mebli, wstępny model 3D pomieszczenia).

ETAP III:
Wizualizacja wnętrza (zdjęcia pokazujące nowy wygląd pomieszczeń).

ETAP IV:
Rysunki wykonawcze (dokumentacja techniczna zawierająca: rozmieszczenie punktów oświetleniowych i elektrycznych, rozwinięcia projektowanych ścian, układ podłóg, układ sufitów podwieszanych, aranżacja meblowa).

ETAP V:
Lista produktów użytych w projekcie – zestawienie wraz z cenami. Finalne projekty 3D

ETAP I:
Inwentaryzacja (pomiar) pomieszczeń oraz dokumentacja fotograficzna. Wywiad z klientem na temat oczekiwań względem projektowanego wnętrza, analiza potrzeb funkcjonalnych oraz upodobań estetycznych Klienta.

ETAP II:
Projekt koncepcyjny aranżacji wnętrza (rzut pomieszczeń z góry, rozmieszczenie układu funkcjonalnego, rozmieszczenie punktów oświetleniowych, dobór kolorystyki i mebli, wstępny model 3D pomieszczenia).

ETAP III:
Wizualizacja wnętrza (zdjęcia pokazujące nowy wygląd pomieszczeń).

ETAP IV:
Rysunki wykonawcze (dokumentacja techniczna zawierająca: rozmieszczenie punktów oświetleniowych i elektrycznych, rozwinięcia projektowanych ścian, układ podłóg, układ sufitów podwieszanych, aranżacja meblowa).

ETAP V:
Lista produktów użytych w projekcie – zestawienie wraz z cenami. Finalne projekty 3D

ETAP VI:
Zakupy i nadzór nad przebiegiem prac: dokonywanie w imieniu klienta zamówień, kontrola jakości produktów i montażu, administracja harmonogramem robót, odbiór prac budowlanych

ETAP I:
Inwentaryzacja (pomiar) pomieszczeń oraz dokumentacja fotograficzna. Wywiad z klientem na temat oczekiwań względem projektowanego wnętrza, analiza potrzeb funkcjonalnych oraz upodobań estetycznych Klienta.

ETAP II:
Projekt koncepcyjny aranżacji wnętrza (rzut pomieszczeń z góry, rozmieszczenie układu funkcjonalnego, rozmieszczenie punktów oświetleniowych, dobór kolorystyki i mebli, wstępny model 3D pomieszczenia).

ETAP III:
Wizualizacja wnętrza (zdjęcia pokazujące nowy wygląd pomieszczeń).

ETAP IV:
Rysunki wykonawcze (dokumentacja techniczna zawierająca: rozmieszczenie punktów oświetleniowych i elektrycznych, rozwinięcia projektowanych ścian, układ podłóg, układ sufitów podwieszanych, aranżacja meblowa).

ETAP V:
Lista produktów użytych w projekcie – zestawienie wraz z cenami. Finalne projekty 3D